Vô hiệu hóa thông báo cập nhật trong WordPress

Cách để vô hiệu hóa toàn bộ phần cập nhật thông báo của wordpress.

Các bạn copy đoạn code sau bỏ vào file functions.php của theme sau đó lưu lại là xong.

Vô hiệu hóa thông báo cập nhật trong Wordpress

function remove_core_updates ()
{ global $wp_version ; return ( object ) array ( 'last_checked' => time (), 'version_checked' => $wp_version ,); } 
add_filter ( 'pre_site_transient_update_core' , 'remove_core_updates' ); 
add_filter ( 'pre_site_transient_update_plugins' , 'remove_core_updates' ); 
add_filter ( 'pre_site_transient_update_themes' , 'remove_core_updates' );

 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments