Hướng dẫn cầu hình wifi marketing trên Cloud của Grandstream.

Nội dung video:

  • Hướng dẫn cấu hình Wifi marketing hiển thị hình ảnh hoặc video
  • Hướng dẫn cấu hình Wifi marketing sử dụng facebook để đăng nhập
  • Hướng dẫn cấu hình Wifi marketing về cấp voucher
  • Hướng dẫn cấu hình Wifi marketing về thu thập thông tin khách hàng
  • Hướng dẫn cấu hình Wifi marketing về lấy ý kiến đánh giá của người dùng

Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết.

Một số video được test kết nối bởi điện thoại di động.

  • Wifi marketing thu thập thông tin khách hàng

  • Wifi marketing quảng cáo video

  • Wifi marketing kết nối Facebook