Hướng dẫn sử dụng miễn phí WiFi cấp Voucher cho người dùng

Grandstream cung cấp giải pháp miễn phí sử dụng WiFi cấp Voucher (Password) cho người dùng khi kết nối WiFi, Giải pháp phù hợp cho các ký túc xá sinh viên, các khu trọ, các trung tâm thương mại, các khu sân bay, các khu vực công cộng,…

Mỗi Voucher (Password) được sử dụng trong thời gian bao lâu, cho bao nhiêu thiết bị, được kích hoạt trong trong bao nhiêu ngày, tổng dung lượng băng thông được sử dụng là bao nhiêu….

Giải pháp cung cấp sự thuận tiện trong quản lý đồng bộ với cloud Controller của Grandstream và đặc biệt được không giới hạn số lượng voucher được cấp

Các bước kích hoạt hướng dẫn sử dụng wifi cấp Voucher cho người dùng. Để sử dụng bạn cần có 1 tài khoản Cloud của Grandstream, bạn có thể xem hướng dẫn và đăng ký miễn phí tại: Hướng dẫn sử dụng quản lý Cloud controller Grandtream

1/ Bước 1: Tạo mã Voucher: Vào Captive Portal -> Voucher -> bấm nút add để tạo danh sách các vouchers (password cho người dùng)

– Name: Tên danh sách voucher, tên bất kỳ làm sao cho dễ nhớ

– Quantity: Số lượng mã Voucher bạn buốn tạo

– Max Devices: Mỗi voucher được sử dụng cho bao nhiêu thiết bị đồng thời,

– Duration: Mã voucher này được sử dụng trong bao nhiêu thời gian

– Upload limit (kbps): Tốc độ upload tối đa là bao nhiêu

– Download limit (kbps): Tốc độ download

– Byte Quota (MB): Tổng số Mbyte dữ liệu được sử dụng cho mỗi voucher

– Validity time: Mã voucher được kích hoạt trong bao nhiêu ngày

Sau khi tạo xong list danh sách voucher bạn có thể bấm thẳng vào danh sách để xem list Password được tạo hoặc tải file về dưới dạng excel như hình dưới

2/ Bước 2: Tạo tên chiến dịch chạy voucher: Vào Captive Portal -> Splash page -> Create splash page -> tạo 1 tên bất kỳ, ở đây mình đặt tên là voucher, ngoài ra bạn có thể tạo các ảnh quảng cáo ở page đăng nhập thay cho logo biểu tượng Grandstream

3/ Bước 3: Tạo Policy chạy danh sách voucher: Vào Captive Portal -> Policy -> add chọn như hình sau, ở mục Splash Page Customization bạn chọn tên đã tạo ở Bước 2

4/ Bước 4: Tạo tên wifi cho người dùng truy cập kết nối qua mã Voucher

————o0o————–

Các bài viết khác về thiết bị WiFi Grandstream hỗ trợ Marketing

Phần mềm WiFi Marketing miễn phí

– Hướng dẫn sử dụng WiFi Marketing thu thập thông tin khách hàng

– Hướng dẫn sử dụng WiFi Marketing khảo sát thông tin khách hàng

Hướng dẫn tạo quảng cáo WiFi Marketing miễn phí