Hướng Dẫn Nat Camera Cùng Port

Hướng Dẫn Nat Camera Cùng Port

Thông thường để nat port cho nhiều đầu ghi chúng ta thường sẽ đổi port cho các camera hoặc đầu ghi để không trùng port và sau đó nat như thông thường,nhưng một số dòng camera Ip hoặc đầu ghi có port mặc định không thể đổi thì chúng ta vẫn có thể nat được như thông thường nhưng sẻ chỉnh lại thông số phần port trên router cho phù hợp .Nếu để ý thì trong phần NAT Port, Forward Port của các router sẽ phân thành 2 mục nhập port, đó là Port Public hay một số router đặt tên là Wan Port và Port Private (Lan Port), tương tự như địa chỉ Ip, Port Public là port dùng để truy cập từ bên ngoài đi vào, Port Private là port sử dụng trong nội bộ mạng lan. Vì vậy khi truy cập bên ngoài theo Port Public đến router thì router sẽ tự động chuyển tiếp tới Port và IP Private tương ứng đã quy định trong mạng nội bộ. Mình có video ví dụ phía dưới trên router Draytek, các router khác anh em làm tương tự, mình thấy các router đều hỗ trợ, tùy theo hãng mà khác chút menu và cách đặt tên