Gán camera EZVIZ từ xa vào đầu Dahua, Kbvision

Gán camera EZVIZ từ xa vào đầu Dahua, Kbvision

  • Đối với camera gán từ xa các bạn cần mở port 554 trên camera EZVIZ
  • Trong nội bộ thì các bạn chỉ cần cố định địa chỉ IP camera ezviz,và dùng địa chỉ Ip đó thay thế tên miền,ip public trong link rtsp