Download Microsoft Toolkit v2.6.1

Microsoft Toolkit là một bộ công cụ để kích hoạt MS Windows và MS Office . Ứng dụng này sẽ detect hệ điều hành của bạn và lựa chọn cách hoặc key tốt nhất để kích hoạt.

Tất cả tính năng của Microsoft Toolkit đều được chạy nền và GUI bị vô hiệu hóa để ngăn việc chạy nhiều chức năng, bởi chúng có thể tự xung đột và gây lỗi nếu chạy đồng thời.

Tất cả các đầu ra từ các chức năng này được hiển thị trong Bảng điều khiển Thông tin. Các chức năng tùy chỉnh cài đặt Microsoft Office (Customize Setup Tab), AutoKMS Uninstaller (nếu AutoKMS được cài đặt), AutoRearm Uninstaller (nếu AutoRearm được cài đặt), Office Uninstaller và Product Key Checker hoạt động ngay cả khi Microsoft Office hoặc Windows không được cài đặt / hỗ trợ.

Tính năng của Microsoft Toolkit

  • Kích hoạt 2 trong 1
  • Module kích hoạt trực tuyến
  • Kích hoạt Windows + Office vĩnh viễn
  • Hỗ trợ x64
  • Module kích hoạt tự động KMS và EZ

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Toolkit

Kích hoạt Windows

Chạy ứng dụng và nhấn vào biểu tượng Windows, chờ vài giây sẽ có thông báo thành công xuất hiện trong màn hình màu đen của công cụ

Kích hoạt Office

Nhấn vào icon Office và cũng chờ vài giây tương tự như trên đến khi xuất hiện thông báo Thành công