Download InnoExtractor Plus 6

Download InnoExtractor Plus 6 miễn tổn phí – Giải nén trình cài đặt Inno Setup giúp khám phá nội dung và cấu trúc bên trong của trình cài đặt và trích xuất chúng

Đây là bản Repack vì vậy sau khi cài đặt chương trình đã được crack sẵn

Tổng quan phần mềm InnoExtractor Plus Xem nội dung trong trình cài đặt:

InnoExtractor Plus là 1 tiện ích nhẹ nhưng mạnh mẽ sẽ cho phép bạn sử dụng công nghệ InnoUnp để dễ dàng giải nén trình cài đặt Inno Setup. Bằng cách sử dụng công cụ này, bạn sẽ có thể khám phá nội dung và cấu trúc bên trong của trình cài đặt và trích xuất chúng vào một thư mục trên ổ đĩa cục bộ hoặc trên những thiết bị lưu trữ di động mà ko bắt buộc chạy tệp thiết lập. InnoExtractor Plus đi kèm với giao diện đồ họa đơn giản và thân thiện có người dùng, cho phép bạn dễ dàng mở trình cài đặt chỉ bằng phương pháp kéo và thả tệp thực thi vào ứng dụng trực tiếp từ Windows Explorer. Tất cả những tệp với trong trình cài đặt có thể dễ dàng khám phá chỉ bằng vài cú click chuột. Hơn nữa, bạn có thể trích xuất nội dung vào kho lưu trữ ZIP, vào thư mục cục bộ hoặc trang bị lưu trữ di động.

InnoExtractor Plus – Xem nội dung trong trình cài đặt

InnoExtractor Plus với thể dịch ngược tệp “CompiledCode.bin” của trình cài đặt để lấy mã lắp ráp tương ứng với phần tập lệnh “Mã”. Các tập tin nội bộ của trình cài đặt có thể được mở trong cùng 1 chương trình. InnoExtractor Plus cho phép bạn thực hành những tác vụ kiếm tìm theo từ khóa và sở hữu bảng điều khiển đầu vào nhỏ cho phép bạn sử dụng mật khẩu để trích xuất các trình cài đặt được mã hóa. Tất cả các phiên bản của InnoUnp và Inno Setup đều được vận dụng này tương trợ đầy đủ. Hỗ trợ Unicode hoàn chỉnh cũng có sẵn.

InnoExtractor Plus bao gồm bảng Properties sẽ phân phối thông tin chi tiết về trình cài đặt. Tất cả những trình cài đặt được mở sắp đây mang thể dễ dàng truy tìm cập từ Lịch sử.

Các tính năng của InnoExtractor Plus

  • Có thể được tiêu dùng mang cả phiên bản mới hơn và cũ hơn của InnoUnp và Inno Setup.
  • Hỗ trợ phổ biến ngôn ngữ.
  • Dịch ngược tệp “CompiledCode.bin” của trình cài đặt