Cài đặt kết nối mạng, cân bằng tải, kết nối 3G/4G, cài đặt giải mạng LAN mặc định

1. Đăng nhập thiết bị và cài đặt giải mạng LAN mặc định

Đăng nhập thiết bị với IP mặc định là: 192.168.1.1 và user/pass = admin/admin

Thay đổi giải mạng LAN làm việc -> vào network Group -> Network Group chọn nhóm group0 -> chọn hình cái bút -> ở tab Basic cài đặt tùy theo ý muốn như hình là ví dụ

Cài đặt GWN7000

2. Cài đặt kết nối internet và cân bằng tải

* Cài đặt kết nối internet: Vào Router -> Port cài đặt thông số mạng do nhà mạng cung cấp cho bạn, router hỗ trợ 3 chế độ PPPoE/DHCP/Static IP, thông thường chọn PPPoE

Cài đặt GWN7000_1

* Cài đặt cần bằng tải: Nếu bạn có 2 đường cáp quang vào thì bạn cài đặt chế độ cần bằng tải như sau: Vào Router -> Global Seting, như hình và có 2 chế độ

– Load Balance + Failover: Cân bằng data giữa 2 đường quang vào

– Failover: Luân ưu tiên đường Quang 1 trước nếu Quang 1 lỗi thì mới chuyển qua đường Quang 2

Cài đặt GWN7000_2

3. Quản lý đồng bộ các thiết bị Wifi (Thiết bị router GWN7000 cho phép quản lý > 300 thiết bị Wifi đồng thời)

Bước 1:  Reset thiết bị Wifi GWN76xx về mặc định, khi reset thành công thì đèn trên Wifi sẽ nháy đứt quãng mầu tím

Bước 2: Vào Access Points -> Dicover AP, khi đó Router GWN7000 sẽ quét các AP và hiển thị ra như hình sau, Bấm vào hình nối như mầu đỏ để thêm vào Router quản lý (Chú ý khi này sẽ không login được vào các thiết bị Wifi nữa)Kết nối AP vào Router

Bước 3: Đưa các AP vào group làm việc và đặt tên cho AP

– Bấm vào hình cái bút để đặt tên cho AP, đặt tên cho dễ nhớ tương ứng với vị trí lắp đặt để sau này dây mạng đứt hoặc AP nào hỏng thì dễ nhận biết để chỉnh sửa

– Thiết bị nào có dấu hình chấm than nhu khoanh đỏ bên dưới là chưa được đưa vào nhóm làm việc -> bạn chọn thiết bị đó rồi bâm nút “Add t Network Groups” để đưa thiết bị vào nhóm làm việc

– Nếu bạn muốn xóa thiết bị AP này khỏi Router GWN7000 thì bấm vào hình nối sau hình bút để loại bỏ thiết bị ra

Kết nối AP vào Router 1

4. Cài đặt quảng cáo tự động


Bài viết khác:

1. Cài đặt VPN trên router GWN7000

2. Cài đặt quản lý tập chung thiết bị Wifi GWN76XX