Thêm Custom tab trong woocommerce

Thêm Custom tab trong woocommerce

Thêm Custom tab trong woocommerce

Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu cách dùng hook của woocommerce

Cách thêm custom tab nội dung tĩnh trong woocommerce

Đầu tiên các bạn tham khảo hook của woocommerce tại đây : http://hookr.io/filters/woocommerce_product_tabs/

<?php 
/**
 * Add a custom product data tab
 */
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'add_new_tab' );
function add_new_tab( $tabs ) {
  // Adds the new tab
  $tabs['binh_luan'] = array(
    'title'   => __( 'TIÊU ĐỀ CUSTOM TAB', 'woocommerce' ),
    'priority'   => 50,
    'callback'   => 'noidung_tab'
  );
  return $tabs;
}
function noidung_tab() {
  ?>
<div class="noidungtab">
  <ul>
    <li>Nội dung tab </li>
    <li>Nội dung tab </li>
    <li>Nội dung tab </li>
    <li>Nội dung tab </li>
    <li>Nội dung tab </li>
  </ul>
</div>
  <?php 
}

Chỉ cần đổi nội dung tab và chèn vào file functions.php của theme là xong.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments