style thu gọn nội dung bài viết trên flatsome

Dạo này có nhiều bạn muốn thu gọn trang chi tiết bài viết và chi tiết sản phẩm, sẵn tiện mình có đọc được một bài viết của bác Lê Văn Toản nên share qua đây luôn. ( Code này chỉ dành cho thằng flatsome thôi nhé )

Các bạn copy vào file functions.php của theme hoặc child theme là được

style thu gọn nội dung bài viết trên flatsome

Code thu gọn sản phẩm: ( post type : product )

<?php 

/*
* Author: Le Van Toan - https://levantoan.com
* Đoạn code thu gọn nội dung bao gồm cả nút xem thêm và thu gọn lại sau khi đã click vào xem thêm
*/
add_action('wp_footer','devvn_readmore_flatsome');
function devvn_readmore_flatsome(){
  ?>
  <style>
    .single-product div#tab-description {
      overflow: hidden;
      position: relative;
      padding-bottom: 25px;
    }
    .single-product .tab-panels div#tab-description.panel:not(.active) {
      height: 0 !important;
    }
    .devvn_readmore_flatsome {
      text-align: center;
      cursor: pointer;
      position: absolute;
      z-index: 10;
      bottom: 0;
      width: 100%;
      background: #fff;
    }
    .devvn_readmore_flatsome:before {
      height: 55px;
      margin-top: -45px;
      content: "";
      background: -moz-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%, rgba(255,255,255,1) 100%);
      background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
      background: linear-gradient(to bottom, rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,1) 100%);
      filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff00', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 );
      display: block;
    }
    .devvn_readmore_flatsome a {
      color: #318A00;
      display: block;
    }
    .devvn_readmore_flatsome a:after {
      content: '';
      width: 0;
      right: 0;
      border-top: 6px solid #318A00;
      border-left: 6px solid transparent;
      border-right: 6px solid transparent;
      display: inline-block;
      vertical-align: middle;
      margin: -2px 0 0 5px;
    }
    .devvn_readmore_flatsome_less a:after {
      border-top: 0;
      border-left: 6px solid transparent;
      border-right: 6px solid transparent;
      border-bottom: 6px solid #318A00;
    }
    .devvn_readmore_flatsome_less:before {
      display: none;
    }
  </style>
  <script>
    (function($){
      $(document).ready(function(){
        $(window).on('load', function(){
          if($('.single-product div#tab-description').length > 0){
            var wrap = $('.single-product div#tab-description');
            var current_height = wrap.height();
            var your_height = 300;
            if(current_height > your_height){
              wrap.css('height', your_height+'px');
              wrap.append(function(){
                return '<div class="devvn_readmore_flatsome devvn_readmore_flatsome_more"><a title="Xem thêm" href="javascript:void(0);">Xem thêm</a></div>';
              });
              wrap.append(function(){
                return '<div class="devvn_readmore_flatsome devvn_readmore_flatsome_less" style="display: none;"><a title="Xem thêm" href="javascript:void(0);">Thu gọn</a></div>';
              });
              $('body').on('click','.devvn_readmore_flatsome_more', function(){
                wrap.removeAttr('style');
                $('body .devvn_readmore_flatsome_more').hide();
                $('body .devvn_readmore_flatsome_less').show();
              });
              $('body').on('click','.devvn_readmore_flatsome_less', function(){
                wrap.css('height', your_height+'px');
                $('body .devvn_readmore_flatsome_less').hide();
                $('body .devvn_readmore_flatsome_more').show();
              });
            }
          }
        });
      })
    })(jQuery)
  </script>
  <?php
}

Nguồn bài viết các bạn xem tại đây : https://levantoan.com/huong-dan-thu-gon-noi-dung-chi-tiet-san-pham-cho-flatsome/

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments