Hướng Dẫn Các Phím Tắt Autocad Để Giúp Bạn Làm Việc Hiệu Quả Hơn

Hướng dẫn các phím tắt Autocad là một công cụ hữu ích giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trong Autocad. Nó cho phép bạn thực hiện các thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các phím tắt đã được cài đặt sẵn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các phím tắt Autocad để làm việc hiệu quả hơn.

Bảng Tìm nhanh Phím Tắt Autocad

Phím tắt Func Chức năng
Ctrl + O Open Mở bản vẽ có sẵn trong máy
Ctrl + N New Tạo mới một bản vẽ
Ctrl + P Print Mở hộp thoại in ấn
Ctrl + S Save Lưu bản vẽ
Ctrl + Q Quit Thoát
Ctrl + A All Chọn tất cả các đối tượng
Ctrl + C Copy Sao chép đối tượng
Ctrl + V Paste Dán đối tượng
Ctrl + Y Làm lại hành động cuối
Ctrl + X Cut Cắt đối tượng
Ctrl + Z Undo Hoàn tác hành động cuối cùng
Ctrl + D Chuyển chế độ phối hợp màn hình hiển thị
Ctrl + F Snap Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap
Ctrl + G Grid Bật/tắt màn hình lưới
Ctrl + H Group Bật/tắt chế độ lựa chọn Group
Ctrl + Shift + C Clipboard Sao chép tới Clicpboard với mốc điểm
Ctrl + Shift + V Paste Dán dữ liệu theo khối
Ctrl + Shift + Tab Tab Chuyển sang bản vẽ trước
Ctrl + Shift + H Tools Bật/tắt toàn bộ công cụ trên màn hình làm việc
Ctrl + Shift + I Bật/tắt điểm hạn chế trên đối tượng
Ctrl + Page Down Tab Chuyển sang tab tiếp theo trong bản vẽ hiện hành
Ctrl + Page Up Tab Chuyển sang tab trước đó trong bản vẽ hiện hành
Ctrl + Tab Tab Chuyển đổi qua lại giữa các Tab
Ctrl + [ Cancel Hủy bỏ lệnh hiện hành
ESC Cancel Hủy bỏ lệnh hiện hành
Ctrl + 0 Clean Screen Làm sạch màn hình
Ctrl + 1 Bật thuộc tính của đối tượng
Ctrl + 2 Bật/tắt cửa sổ Design Center
Ctrl + 3 Bật/tắt cửa tool Palette
Ctrl + 4 Bật/tắt cửa sổ Sheet Palette
Ctrl + 6 Bật/tắt cửa sổ liên kết tới file bản vẽ gốc.
Ctrl + 7 Bật/tắt cửa sổ Markup Set Manager
Ctrl + 8 Bật nhanh máy tính điện tử
Ctrl + 9 Bật/tắt cửa sổ Command
F1 Bật/tắt cửa sổ trợ giúp
F2 Bật/tắt cửa sổ lịch sử command
F3 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm Snap
F4 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm 3D
F6 Bật/tắt hệ trục tọa độ người dùng UCS
F7 Bật/tắt màn hình lưới
F8 Bật/tắt chế độ cố định phương đứng, ngang của nét vẽ
F9 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm chính xác
F10 Bật/tắt chế độ polar tracking
F11 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm thường trú Object snap
F12 Bật/tắt chế độ hiển thị thông số con trỏ chuột dynamic input
CH/PR PROPERTIES Hiệu chỉnh các thuộc tính, thông số kỹ thuật
LA Layer Quản lý hiệu chỉnh layer
OP Options Quản lý cài đặt mặc định
SE Settings Quản lý cài đặt bản vẽ hiện hành
MV Setup Thiết lập các thông số kỹ thật của 1 bản vẽ
A ARC Lệnh vẽ cung tròn trong AutoCad
C CIRCLE Lệnh vẽ đường tròn
L LINE Lệnh vẽ đường thẳng.
EL ELLIPSE Vẽ hình Elip.
PL PLINE Lệnh vẽ đa tuyến.
POL POLYGON Vẽ đa giác đều khép kín.
REC RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật
D DIMSTYLE Lệnh này giúp tạo kiểu kích thước.
LI DIMLINEAR Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
DAL DIMALIGNED Lệnh hỗ trợ ghi kích thước xiên.
DAN DIMANGULAR Lệnh ghi kích thước góc.
DCO DIMCONTINUE Lệnh ghi kích thước nối tiếp.
DBA DIMBASELINE Lệnh ghi kích thước song song.
DDI DIMDIAMETER Lệnh ghi kích thước đường kính.
DRA DIMRADIU Lệnh ghi kích thước bán kính.
T MTEXT Tạo ra 1 đoạn văn bản
CO, CP COPY Lệnh sao chép đối tượng.
M MOVE Lệnh di chuyển đối tượng được chọn
RO ROTATE Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm
P PAN Di chuyển cả bản vẽ / Di chuyển cả bản vẽ từ điểm một sang điểm thứ 2
Z ZOOM Phóng to / Thu nhỏ
SC SCALE Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
AL ALIGN Lệnh di chuyển, xoay hoặc scale
AR ARRAY Lệnh sao chép đối tượng thành dãy trong bản vẽ 2D
ATT ATTDEF Định nghĩa thuộc tính
ATE ATTEDIT Lệnh hiệu chỉnh thuộc tính của Block
B BLOCK Lệnh tạo Block
BO BOUNDARY Lệnh tạo đa tuyến kín
BR BREAK Lệnh cắt xén một phần đoạn thẳng giữa hai điểm chọn.
CHA ChaMFER Lệnh vát mép các cạnh
D DIMSTYLE Lệnh này giúp tạo kiểu kích thước.
DED DIMEDIT Lệnh chỉnh sửa kích thước.
DI DIST Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
DIV DIVIDE Chia đối tượng thành các phần bằng nhau
DO DONUT Lệnh vẽ hình vành khăn.
DOR DIMORDINATE Tọa độ điểm
DT DTEXT Ghi văn bản
E ERASE Lệnh xoá đối tượng.
F FILLET Tạo góc lượn/ Bo tròn góc.
H BHATCH / HATCH Lệnh vẽ mặt cắt
HI HIDE Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất
I INSERT Chèn khối/ Chỉnh sửa khối được chèn
IN INTERSECT Tạo ra phần giao của hai đối tượng.
LE LEADER Tạo đường dẫn chú thích
LW LWEIGHT Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
LO LAYOUT Tạo Layout
LT LINETYPE Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
LTS LTSCALE Xác lập tỉ lệ đường nét
MA MATCHPROP Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối tượng khác
MI MIRROR Lệnh lấy đối xứng quanh một trục.
MS MSPACE Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình
O OFFSET Lệnh sao chép song song.
PS PSPACE Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy
REC RECTANGLE Vẽ hình chữ nhật
REG REGION Tạo miền
RR RENDER Hiện thị vật liệu, cây cảnh, đèn,…đối tượng
S StrETCH Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng
SHA SHADE Tô bong đối tượng 3D
SU SUBTRACT Phép trừ khối
TH THICKNESS Tạo độ dày cho đối tượng
TOR TORUS Vẽ Xuyến
TR TRIM Cắt xén đối tượng
UN UNITS Định đơn vị bản vẽ
UNI UNION Phép cộng khối
VP DDVPOINT Xác lập hướng xem 3 chiều
WE WEDGE Vẽ hình nêm/chêm
X EXPL ODE Phân rã đối tượng
XR XREF Tham chiếu ngoại vào các File bản vẽ

Các phím tắt cơ bản trong Autocad

Các phím tắt cơ bản trong Autocad là một tính năng hữu ích để giúp người dùng thực hiện các thao tác trong Autocad nhanh chóng và hiệu quả. Các phím tắt cơ bản sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thao tác trong Autocad.

Một số phím tắt cơ bản trong Autocad bao gồm:

– F2: Mở/Đóng cửa sổ Nhật ký.

– F3: Bật/Tắt thanh công cụ.

– F4: Bật/Tắt thanh trạng thái.

– F5: Bật/Tắt thanh điều khiển động.

– F7: Bật/Tắt Grid.

– F8: Bật/Tắt Snap.

– F9: Bật/Tắt Ortho.

– F10: Bật/Tắt Polar.

– F11: Bật/Tắt Object Snap Tracking.

– F12: Bật/Tắt Dynamic Input.

– Ctrl + S: Lưu lại tập tin.

– Ctrl + Z: Hoàn tác.

– Ctrl + Y: Làm lại.

– Ctrl + C: Sao chép.

– Ctrl + V: Dán.

– Ctrl + X: Cắt.

– Ctrl + A: Chọn tất cả.

– Ctrl + P: In.

– Ctrl + F: Tìm kiếm.

– Ctrl + E: Phóng to.

– Ctrl + D: Thu nhỏ.

– Ctrl + R: Xoay.

– Ctrl + Q: Thoát khỏi Autocad.

Ngoài ra, còn rất nhiều phím tắt khác trong Autocad mà bạn có thể tìm hiểu thêm. Hãy tận dụng các phím tắt cơ bản trong Autocad để giúp bạn thực hiện các thao tác nhan

Hướng dẫn sử dụng các phím tắt Autocad

Cách thiết lập các phím tắt Autocad

Các phím tắt là một công cụ hữu ích trong Autocad, giúp bạn thực hiện các lệnh nhanh chóng và dễ dàng. Để thiết lập các phím tắt trong Autocad, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở cửa sổ Cài đặt phím tắt bằng cách nhấp vào menu “Tùy chọn” trên thanh công cụ hoặc nhấp vào biểu tượng cài đặt phím tắt trên thanh công cụ.

Bước 2: Trong cửa sổ Cài đặt phím tắt, bạn có thể thêm, xóa, sửa đổi hoặc xem các phím tắt hiện có.

Bước 3: Để thêm một phím tắt mới, bạn cần nhập tên lệnh vào ô “Lệnh” và phím tắt mà bạn muốn sử dụng vào ô “Phím tắt”. Sau đó, nhấp vào nút “Thêm” để thêm phím tắt mới.

Bước 4: Để xóa một phím tắt, bạn cần chọn phím tắt cần xóa trong danh sách phím tắt và nhấp vào nút “Xóa”.

Bước 5: Để sửa đổi một phím tắt, bạn cần chọn phím tắt cần sửa đổi trong danh sách phím tắt và nhấp vào nút “Sửa đổi”. Bạn cũng có thể thay đổi phím tắt bằng cách nhập phím tắt mới vào ô “Phím tắt”.

Bước 6: Cuối cùng, nhấp vào nút “Lưu” để lưu lại các thay đổi.

Cách sử dụng các phím tắt để tăng hiệu suất làm việc trong Autocad

Các phím tắt là một công cụ hữu ích để giúp bạn tăng hiệu suất làm việc trong Autocad. Nó cho phép bạn thực hiện các thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các phím tắt thay vì phải di chuyển con trỏ đến các lệnh trên thanh công cụ.

Một số phím tắt quan trọng nhất trong Autocad bao gồm:

– CTRL + S: Lưu lại tất cả các thay đổi trong tập tin hiện tại.

– CTRL + Z: Hoàn tác lệnh cuối cùng đã thực hiện.

– CTRL + Y: Làm lại lệnh cuối cùng đã hoàn tác.

– CTRL + C: Sao chép đối tượng đang chọn.

– CTRL + V: Dán đối tượng đã sao chép.

– CTRL + A: Chọn tất cả các đối tượng trong tập tin hiện tại.

– CTRL + F: Tìm kiếm và thay thế các đối tượng trong tập tin hiện tại.

– CTRL + P: In tập tin hiện tại.

– CTRL + E: Mở thanh công cụ Properties.

– CTRL + I: Mở thanh công cụ Info.

– CTRL + R: Mở thanh công cụ Layer.

– CTRL + D: Mở thanh công cụ Design Center.

– CTRL + Q: Mở thanh công cụ Quick Properties.

– CTRL + W: Mở thanh công cụ Text Window.

– CTRL + X: Cắt đối tượng đang chọn.

Sử dụng các phím tắt trong Autocad sẽ giúp bạn thực hiện các thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn, giúp bạn tăng hiệu suất làm việc.

Cách tối ưu hóa các phím tắt Autocad để làm việc hiệu quả hơn

Việc sử dụng các phím tắt Autocad có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian. Hướng dẫn các phím tắt Autocad đã được trình bày ở trên sẽ giúp bạn nắm bắt được cách sử dụng chúng một cách dễ dàng và hiệu quả. Hãy thử sử dụng các phím tắt Autocad để tăng tốc độ làm việc của bạn và đạt được kết quả tốt hơn.

Mục lục