Hướng dẫn cấu hình cổng wan sử dụng usb 3g, 4g trên router Draytek

Hướng dẫn cấu hình cổng wan sử dụng usb 3g, 4g trên router Draytek

 

  • Usb 3G/4G sử dụng trong video là:Sierra AirCard 313U
  • Router: Vigor draytek 2860

Đối với các usb 3g/4g sử dụng phần mềm kèm theo trên máy tính để kết nối sử dụng thì các bạn chọn chế độ PPP Mode.Với các Usb 3g/4g không sử dụng phần mềm,cắm vào PC tự động nhận cổng Lan,và cấp dhcp cho pc,hoặc các bộ phát 3g/4g có hỗ trợ kết nối internet qua cổng sạc usb…thì các bạn chọn chế độ DHCP Mode

Lưu ý: Danh sách các usb 3g/4g,bộ phát wifi được hỗ trợ trên router Draytek các bạn có thể xem trong mục USB Application> Modem Support List.Tuy nhiên rất nhiều usb 3g/4g hoặc bộ phát không nằm trong danh sách vẫn có thể sử dụng được bình thường,ví dụ con usb 4g Sierra AirCard 313U mình sử dụng trong video hướng dẫn này