Dùng hình ảnh đầu của bài viết làm ảnh đại diện

Code lấy ảnh đầu tiên làm thumbnail wordpress

Dùng hình ảnh đầu của bài viết làm ảnh đại diện

Đặt đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang dùng

/** Tự lấy hình đầu tiên trong bài viết làm thumbnail **/
function auto_featured_image() {
  global $post;
 
  if (!has_post_thumbnail($post->ID)) {
    $attached_image = get_children( "post_parent=$post->ID&post_type=attachment&post_mime_type=image&numberposts=1" );
     
   if ($attached_image) {
       foreach ($attached_image as $attachment_id => $attachment) {
          set_post_thumbnail($post->ID, $attachment_id);
       }
     }
  }
}
// Use it temporary to generate all featured images
add_action('the_post', 'auto_featured_image');
// Used for new posts
add_action('save_post', 'auto_featured_image');
add_action('draft_to_publish', 'auto_featured_image');
add_action('new_to_publish', 'auto_featured_image');
add_action('pending_to_publish', 'auto_featured_image');
add_action('future_to_publish', 'auto_featured_image');

Trường hợp bài viết không có hình ảnh

Đoạn code không hoạt động khi bài viết không có hình ảnh, do vậy đối với những trường hợp này chúng ta phải tự lấy một hình ảnh chúng ta chọn trước làm hình đại diện cho tất cả các bài viết không có bất cứ hình nào. Thêm đoạn code sau vào function để giải quyết vấn đề này nhé!

/** thiết lập hình ảnh làm thumbnail mặt định**/
add_filter( 'post_thumbnail_html', 'wpsites_default_post_image' );

function wpsites_default_post_image( $html ) {

  if ( empty( $html ) )
    $html = '<img src="<span style="color: #ed1c24;" data-mce-style="color: #ed1c24;">' . trailingslashit( get_stylesheet_directory_uri() ) . 'images/default-image.png</span>' . '" alt="enter your alt text here" />';

  return $html;
}

Đoạn code trên sẽ lấy hình ảnh default-image.png trong mục images của theme đang hoạt động (hoặc child theme) làm hình đại diện. Trường hợp bạn quá lười để vào child theme chỉnh sửa upload hình vào web của mình và copy cái link thay thế vào nhé.

/** thiết lập hình ảnh làm thumbnail mặt định**/
add_filter( 'post_thumbnail_html', 'wpsites_default_post_image' );

function wpsites_default_post_image( $html ) {

  if ( empty( $html ) )
    $html = '<img src="https://thoigianranh.com/wp-content/uploads/2019/03/no-image.jpg' . '" alt="enter your alt text here" />';

  return $html;
}

Lưu ý: Với theme Flatsome hàm the_post_thumbnail() đã bị bỏ qua khi post không có hình ảnh đại diện do đó đoạn code trên sẽ không hoạt động, các bạn có thể fix bằng cách hook nó với hàm như sau của flatsome nhé (thêm vào function.php)

/**code lay hinh anh lam dai dien **/
function codfe_blog_post_before(){
  if(has_post_thumbnail()) { 
    // khong lam gi ca
  } else {		
    return	the_post_thumbnail($image_size); 	
  }	
}
add_action('flatsome_blog_post_before','codfe_blog_post_before');

Đoạn code trên có nghĩa là nếu post đó không có hình ảnh thì nó sẽ lấy hình ảnh ‘noimage’ chèn vào đọan trên post hiện tại nhé

Với các đoạn code trên mình hy vọng các bạn đã giải quyết triệt đế vấn đề về hình đại diện của mình rồi nhé.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments