Download EmEditor Full Key Phần mềm xử lý text chuyên nghiệp

Download EmEditor full key một trình biên tập ( trình soạn thảo ) nội dung chuyên nghiệp hỗ trợ đầy đủ unicode, tổ hợp phím nóng, không giới hạn kích thước văn bản, tự kiểm tra lỗi chính tả.

Tính năng EmEditor Full key

  • EmEditor Pro giúp tinh chỉnh ngôn ngữ HTML, bạn chỉ đơn giản là không thể tạo lỗi chính tả hoặc cú pháp.
  • Hỗ trợ cho ASP, Java, Pascal, Perl, v.v.,
  • Dễ dàng tự động hóa hầu như bất kỳ hành động nào trong chương trình, một tính năng khá thuận tiện
  • Plus EmEditor hỗ trợ làm việc với các plugin, có thể mở các tệp lớn, làm việc với nhiều tài liệu cùng lúc, xem trước chúng trong trình duyệt tích hợp, hỗ trợ đầy đủ Unicode

Hướng dẫn cài đặt EmEditor và Crack

Bước 1. Tải về giải nén bạn sẽ được một file emed64_21.9.1.msi (File cài đặt) và một file key.txt ( chứa key để kích hoạt phần mềm )

Bước 2. Chạy file emed64_21.9.1.msi để tiến hành quá trình cài đặt

Ở màn hình Chào mừng – Nhấn Next

Tiếp tục nhấn Next ở màn hình Loại cài đặt

Bước 3. Check vào I Accept the terms in the License Agreement để chấp nhận thỏa thuận và điều khoản giấy phép hoạt động

Bước 4. Ở màn hình chọn kiểu cài đặt bạn chọn Typical và nhấn Install để bắt đầu quá trình Copy file ( cài đặt )

Chờ quá trình cài đặt diễn ra

Bước 5. Nhấn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt

Bước 6. Sau khi cài đặt chương trình sẽ trông như thế này, lần đầu tiên mở lên sẽ có thông báo, bạn chọn vào Use this app as EmEditor Professional nhé

Bước 7. Kích hoạt phần mềm bằng key ở trong file key.txt đã được giải nén ở bước 1

Nhấn vào menu Help / Nhấn tiếp vào submenu About EmEditor

Nhấn vào nút How to Purchase/Enter Key

Nhấn vào Enter Key/Sign in

Chọn mục Enter Registration Key và nhập thông tin key trong file Key.txt vào như hình dưới

Hoàn thành crack (kích hoạt) phần mềm và bắt đầu sử dụng

Mục lục