Code tạo bài viết liên quan trong flatsome

Tạo bài viết liên quan trong flatsome

Mặc định flatsome ko có bài viết liên quan trong phần tin tức, để khắc phục vấn đề này các bạn dùng đoạn code phía dưới đây để cho nó hiển thị các bài viết liên quan theo chuyên mục nhé.

function baivietlienquan()
{
  echo "<div class='baivietlienquan_div'>";
  echo "<h3>Có thể bạn thích </h3>";
    $categories = get_the_category($post->ID);
    if ($categories) 
    {
      $category_ids = array();
      foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
        $args=array(
        'category__in' => $category_ids,
        'post__not_in' => array($post->ID),
        'showposts'=>10, // Số bài viết bạn muốn hiển thị.
        'ignore_sticky_posts'=>1
        );
        $query = new WP_Query($args) ;
          if ($query->have_posts()) {
            echo "<ul class='baivietlienquan_ul'>";
            while ($query->have_posts()) {
              $query->the_post();
              echo '<li><a href="'. get_the_permalink( ) .'">'. get_the_title() .'</a></li>'; 
            }
            echo "</ul>";
          }
    wp_reset_postdata();
    }
  echo "</div>";
}
add_action( 'flatsome_before_comments', 'baivietlienquan' );

Các bạn thêm code trên vào file functions.php của theme hoặc child-theme

Các bạn sửa lại phần tiêu đề Có thể bạn thích  thành title bạn muốn nhé.

Thêm đoạn css này vào css bổ sung nữa là ok

.baivietlienquan_div
{
  border: 1px solid #0088FF;
  background: #fff;
}
.baivietlienquan_div h3
{
  padding: 10pt 20pt 0pt;
  
}
.baivietlienquan_div ul 
{
  list-style: none;
  padding: 10pt 20pt;
}

.baivietlienquan_div ul li
{
  border-bottom: 1px dashed #EAEAEA;
}

 

Lưu lại và bạn sẽ được kết quả như thế này :

Code tạo bài viết liên quan trong flatsome

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments