Chuyển hướng http sang https với .htaccess

Hướng dẫn chuyển hướng http sang https với .htaccess

Hiện nay việc sử dụng https (SSL) là xu thế bắt buộc đối với các website, vì vậy việc cấu hình đúng đối với các quản trị viên website là một chuyện rất cần thiết.

Việc cài đặt SSL đã trở nên cực kỳ đơn giản và trực quan chỉ với một vài thao tác, trong khi đó việc chuyển hướng http sang https cho website thì mọi người lại bỏ quên.

Ở đây là trường hợp bạn đã cài ssl cho website rồi nhưng website lại có thể vào được cả 2 trường hợp là http và https, vì vậy chúng ta cần thực hiện một số thao tác với file .htaccess để chuyển hướng http sang https

Bước 1. Mở Cpanel lên và truy cập vào thư mục chứa website của bạn.

Ở thư mục chính bạn sẽ thấy một file là .htaccess, nếu không thấy thì bạn vào setting để check vào mục Show Hidden Files (dotfiles)

Bước 2. Thêm 2 dòng này vào trước dòng </IfModule>

RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Chuyển hướng http sang https với .htaccess

Tiến hành lưu file .htaccess lại là xong!

Ngoài cách mở trực tiếp file .htaccess trong cpanel, nếu bạn dùng Plugin Rank Math SEO có thể chỉnh sửa trực tiếp trong Admin Dashboard của wordpress bằng cách sau :

Trong wp-admin vào Menu Rank Math SEO / General Settings / Edit .htaccess

Check vào mục I Understand the risks and I want to edit the file

Tiến hành dán 2 dòng trên vào đúng chỗ và Save Changes là xong