Cài đặt gửi mail trên wordpress không cần dùng plugin

Để gửi email trên wordpress chúng ta có rất nhiều plugin hỗ trợ

Bạn có thể nhìn thấy như ảnh bên dưới, chỉ cần gõ smtp vào khung tìm kiếm thì bạn có thể dùng bất cứ một plugin nào có review chất lượng và lượt tải nhiều.

Cài đặt gửi mail trên wordpress không cần dùng pluginTuy nhiên nếu như bạn theo trường phái ít dùng plugin như mình thì bạn có thể dùng đoạn code sau để thay thế

Tất nhiên nó sẽ không có những chức năng như test mail như của plugin

Code Cài đặt gửi mail trên wordpress không cần dùng plugin ( đặt vào file functions.php của theme )

// SMTP để gửi email
add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
  

  
  if ( !is_object( $phpmailer ) )
  $phpmailer = (object) $phpmailer;
  $phpmailer->Mailer   = 'smtp';
  $phpmailer->Host    = 'smtp.gmail.com';
  $phpmailer->SMTPAuth  = 1;
  $phpmailer->Port    = 587;
  $phpmailer->Username  = 'something@gmail.com' ;
  $phpmailer->Password  = 'matkhaugmail' ;
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From    = 'something@gmail.com' ;
  $phpmailer->FromName  = 'RẢNH BLOG' ;
});

Bạn thay thế giá trị ở dòng Username và dòng From : something@gmail.com thành email của bạn, dòng Password thành mật khẩu gmail của bạn

FromName là tiêu đề website của bạn hoặc gì cũng được.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments