Các phím tắt trong Word

Các phím tắt trong Word giúp bạn trở nên pro và tiết kiệm thời gian hơn trong công việc

Thao tác với các phần mềm văn phòng như word, excel, powerpoint là một việc làm hết sức cơ bản trong thời đại ngày nay, khi mà văn bản viết tay đã chuyển toàn bộ sang văn bản được đánh máy. Việc sử dụng thành thạo các phím tắt trong Word cũng như các phần mềm Office khác là một lợi thế cực lớn, giúp bạn tối ưu lượng lớn thời gian vào công việc này.

Các phím tắt trong Word

Bài viết này sẽ liệt kê những phím tắt trong Word để bạn có thể thực hành, hãy ghi nhớ chúng và nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều

Phím tắt cơ bản:

 • Ctrl + N: Tạo tài liệu mới.
 • Ctrl + O: Mở tài liệu đã tồn tại.
 • Ctrl + S: Lưu tài liệu.
 • Ctrl + P: In tài liệu.
 • Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó.
 • Ctrl + C: Sao chép văn bản hoặc các phần tử khác.
 • Ctrl + X: Cắt văn bản hoặc các phần tử khác.
 • Ctrl + V: Dán nội dung được sao chép hoặc cắt.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm trong tài liệu.
 • Ctrl + A: Chọn tất cả.
 • Ctrl + B: Tô đậm văn bản được chọn.
 • Ctrl + I: In nghiêng văn bản được chọn.
 • Ctrl + U: Gạch chân văn bản được chọn.

Phím tắt về định dạng văn bản:

 • Ctrl + L: Căn trái văn bản.
 • Ctrl + R: Căn phải văn bản.
 • Ctrl + E: Căn giữa văn bản.
 • Ctrl + J: Căn đều văn bản.

Phím tắt về định dạng đoạn văn:

 • Ctrl + 1: Đặt khoảng cách giữa dòng là 1 dòng.
 • Ctrl + 2: Đặt khoảng cách giữa dòng là 2 dòng.
 • Ctrl + 5: Đặt khoảng cách giữa dòng là 1,5 dòng.
 • Ctrl + M: Thụt đầu dòng.

Phím tắt về chèn và xóa:

 • Ctrl + Enter: Chèn trang mới.
 • Ctrl + Delete: Xóa từ phía trước con trỏ.
 • Ctrl + Backspace: Xóa từ phía sau con trỏ.
 • Ctrl + Spacebar: Xóa định dạng văn bản không cần thiết.
 • Ctrl + Shift + L: Xóa danh sách hoặc loại bỏ đánh dấu liệt kê.

Phím tắt trong xem trình bày (presentation view):

 • F5: Bắt đầu trình bày từ đầu.
 • Shift + F5: Bắt đầu trình bày từ vị trí hiện tại.
 • Esc: Thoát khỏi chế độ trình bày.

Nhớ rằng, phím tắt có thể khác nhau tùy phiên bản của Word và cài đặt cá nhân của bạn. Để tìm hiểu các phím tắt cụ thể cho phiên bản Word bạn đang sử dụng, bạn có thể kiểm tra trong trợ giúp của chương trình hoặc tài liệu hướng dẫn của Microsoft Word.

Làm sao để ghi nhớ các phím tắt trong Word

Để ghi nhớ các phím tắt trong word cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần bạn biết một chút xíu về các khái niệm tin học văn phòng cơ bản và một chút xíu vốn từ vựng tiếng anh căn bản.

Ví dụ :

 • Ctrl + N : là tạo một tài liệu mới, bạn cần nhớ ký tự N sẽ tương đương với chữ New ( mới ) trong tiếng Anh
 • Ctrl + O : Mở một tài liệu mới, bạn cần nhớ ký tự O sẽ tương đương với chữ Open ( mở ) trong tiếng Anh
 • Ctrl + S: Lưu tài liệu, vậy chữ S sẽ là viết tắt của chữ Save ( lưu ) trong tiếng Anh
 • Ctrl + P: In tài liệu. ( P: Print )
 • Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước đó. ( Cái này mình cũng không biết, hình như nó ngoại lệ )
 • Ctrl + C: Sao chép văn bản hoặc các phần tử khác. ( C : Copy )
 • Ctrl + X: Cắt văn bản hoặc các phần tử khác. ( Cái này mình cũng không biết, hình như nó ngoại lệ )
 • Ctrl + V: Dán nội dung được sao chép hoặc cắt.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm trong tài liệu. F : Find ( Tìm kiếm ) trong tiếng Anh
 • Ctrl + A: Chọn tất cả. : A : All ( tất cả )
 • Ctrl + B: Tô đậm văn bản được chọn, B : Bold ( in đậm )
 • Ctrl + I: In nghiêng văn bản được chọn. I : italic ( In nghiêng )
 • Ctrl + U: Gạch chân văn bản được chọn. U : Underline ( gạch chân )

Một điểm cần lưu ý là các phím tắt này tương đồng và cùng một hệ quy chiếu với tất cả các phần mềm khác, vì vậy nếu bạn sử dụng thành thạo phím tắt trong Word, bạn không chỉ tiết kiệm thời gian với nó và còn tiết kiệm thời gian với bất cứ phần mềm nào khác như Excel, PowerPoint hay các phần mềm về Design như Photoshop hay các phần mềm khác.

Mục lục