Tác giả: Peony Hồ

Rụng trứng là gì

Rụng trứng là gì? Rụng trứng là những gì xảy ra khi một quả trứng, hoặc noãn, được giải phóng khỏi buồng trứng. Sau khi rụng trứng, trứng sau …