Ẩn theme – plugins khỏi những người quản lý khác

Giả sử bạn làm website cho khách hàng và set acc quản lý cho khách hàng, làm sao để ẩn menu Theme và Plugin khi khách hàng truy cập bằng quyền quản lý

Ẩn theme - plugins khỏi những người quản lý khác

Để khách hàng không đụng chạm đến việc chỉnh sửa theme và plugin chúng ta sẽ sử dụng check email đăng nhập và nếu không phải email của bạn thì chúng ta sẽ cho ẩn những chức năng trên đi.

Đầu tiên các bạn copy đoạn code sau và dán vào file functions.php hoặc tạo file mới rồi require_once vào file functions.php nhé.

 

<?php
$current_user = wp_get_current_user();
if ($current_user->user_email == "something@something.com") 
{
 // không làm gì cả
} 
else 
{
   function bds_remove_menu_admin(){
   // remove_menu_page( 'index.php' );         //Dashboard
   remove_menu_page( 'jetpack' );          //Jetpack* 
   // remove_menu_page( 'edit.php' );          //Posts
   // remove_menu_page( 'upload.php' );         //Media
   // remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' );  //Pages
   // remove_menu_page( 'edit-comments.php' );     //Comments
   remove_menu_page( 'themes.php' );         //Appearance
   remove_menu_page( 'plugins.php' );        //Plugins
//    remove_menu_page( 'users.php' );         //Users
   remove_menu_page( 'tools.php' );         //Tools
//    remove_menu_page( 'options-general.php' );    //Settings
   remove_menu_page( 'edit.php?post_type=acf-field-group' );    //remove advanceds custom field
   remove_menu_page( 'page=flatsome-panel' );   
  }
  add_action( 'admin_menu', 'bds_remove_menu_admin' );
  function remove_admin_bar() {
       show_admin_bar(false);
    }
  add_action('after_setup_theme', 'remove_admin_bar');
} // end if kiểm tra user

Giải thích code :

Đầu tiên chúng ta sẽ lấy user đã đăng nhập và gán vào biến $current_user

$current_user = wp_get_current_user();

Tiếp theo bạn thấy hàm if, chúng ta sẽ lấy email của người dùng đang đăng nhập và so sánh với email của bạn, giả sử email của bạn đã tạo trong website là something@something.com thì chúng ta so sánh, nếu như email đang đăng nhập giống với something@something.com thì chúng ta không làm gì.

if ($current_user->user_email == "something@something.com")

{
// không làm gì cả

}

Ngược lại nếu không phải là email của bạn thì chúng ta thực hiện hành động : remove_menu_page để ẩn bớt những thứ liên quan đến chỉnh sửa website ra khỏi mắt họ.

Nếu bạn không muốn ẩn mục nào thì thêm // để ghi chú dòng đó nhé.

Chúc các bạn thành công

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments